Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Jun 15, 2023

För tio år sedan bestämde sig Rainer Paakkinen för att teckna varje dag. Han skulle göra fina färgkartor och naturtrogna bilder. Men det flippade ur redan efter några dagar.