Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Feb 12, 2021

Tio personer hade svårt att hitta jobb. Tillsammans skapade de en arbetsplats som passade just dem. Nästa beslut kan bli deras största: Ska de ta över hela företaget?