Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Sep 9, 2019

Sven-Erik Källman trodde han lämnat hatet bakom sig. I stället kom samtalet som fick honom att förstå: han kunde inte längre fly.