Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Jun 9, 2020

ARBETARHISTORIA. Han var LO-ordföranden som aldrig hann tillträda. Gunnar Andersson skulle bara göra ännu en utlandsresa innan han tog sig an arbetar­rörelsens finaste uppdrag.

Resan blev hans sista.