Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

May 11, 2020

Coronakrisen.

Tredje året som skyddsombud ställs Jesper Johansson inför en oväntad fråga: Vad kan han göra för att hjälpa arbetskamraterna under en pågående pandemi?

Läs reportaget här.