Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Jun 27, 2019

I trettio år var Kooperativa Syfabriken Linnéa sömmerskornas eget företag. Allt började med att en arbetsgivare jagade ut dem som ville organisera sig i en fackförening.