Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Oct 26, 2021

Skogsbolagens prispress tvingar entreprenörerna att fiffla med lönerna. Adam från Polen har aldrig blivit så lurad som när han kom till Sverige för att plantera träd.