Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

May 20, 2021

Anna Ytell dög inte åt Samhall. Nu driver hon ett socialt företag för människor som sorterats bort. Statskontoret slog larm för flera år sedan – fel personer slussas till Samhall. Men ingenting har hänt. Unga med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet.