Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Mar 24, 2021

Människor i riskgrupp städar ­äldreboenden, mat­affärer och gym. Utan skydd. Lyssna på det inlästa reportaget om Samhalls städare, som glömdes bort i pandemin.