Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Mar 15, 2016

Evert skadades i ryggen - hamnade hos kronofogden Facket och arbetsgivarna startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning. I dag har bolaget blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som färre utslitna får del av...


Mar 11, 2016

Han satt i den stora trucken som körde på en personbil som olovligen tagit sig in på fabriksområdet. Tre ungdomar dog. En olycka, ja, men skammen som följde gjorde Tores liv till ett helvete. Läs om hans väg tillbaka och om hur han efter lång kamp fick sin felbehandlade ångest godkänd som arbetsskada. Text...