Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Mar 22, 2017

Det är dubbelt så vanligt med arbetsskador bland inhyrda som bland fast anställda. Varför? Dagens Arbete och Handelsnytt går bakom branschens branta tillväxtkurva och hittar ungdomar som slits ut av monotona jobb och inte vågar klaga när det gör för ont.