Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Sep 9, 2021

En man i vargpäls låter sig fotograferas. Platsen är Alaska under guldruschen. Snart ska ­vännerna mana honom att lämna landet: ”Ditt liv är i fara. Nästa gång tar de dig!”