Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Dec 11, 2018

Som nybliven pensionär trodde Kjell att inkassoföretagen äntligen skulle lämna familjen i fred. I stället kom ett brev från Kronofogden.