Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Feb 15, 2022

På en liten fabrik i Kisa tillverkar man vad både sjukvård och fiskeindustri vill ha: saker som suger. Och affärerna går lysande. Det märks på tempot på golvet.