Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Apr 6, 2018

Stora hjälmar och våldsamma kollisioner. Det är bilden av amerikansk fotboll. Men sporten är mycket mer än så. Smeden och centern Marcus Waldermark kallar det för schack med kontakt.