Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Aug 27, 2018

FARTEN I BLODET. Barndomen var till stor del raggarträffar och biltävlingar, och som elvaåring började Angelica Larsson köra själv. Nu tävlar hon i dragracing – precis som mamma Annica. Pappa Lollo är mekaniker.