Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Dec 13, 2017

Statliga Samhall ska bygga upp människor genom  meningsfull sysselsättning. Dagens Arbete har i flera dagar visat upp en annan bild, där sjuka och arbetsskadade bryts ner av stress och farliga jobb. 

Samhall har 24 000 anställda. Omsättningen var i fjol 7,5 miljarder, där mer än hälften var bidrag från staten....