Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

De pluggar svenska på jobbet

Nov 16, 2020

Obos husfabriker ville anställa ­nyanlända men orkade inte vänta på att de skulle lära sig ­svenska. Så de tog in en egen lärare.


Nov 16, 2020

Obos husfabriker ville anställa ­nyanlända men orkade inte vänta på att de skulle lära sig ­svenska. Så de tog in en egen lärare.


Nov 9, 2020

NYA GYMNASIELAGEN. De fick en andra chans till ett liv i Sverige. Men villkoren var hårda. Dagens Arbete har följt killarna som bokstavligen slåss för sin överlevnad på den svenska arbetsmarknaden.