Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Mar 31, 2020

Volvoarbetaren Tommy Jeansson har alltid tyckt att det är bra att vi människor är olika. Ändå tvekade han att berätta varför han hela livet känt sig annorlunda. Nu har han skrivit em bok om att leva med bipolär sjukdom och adhd, och vill se en större öppenhet kring psykisk ohälsa.