Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Jul 6, 2022

Mellan 1950 och 1970 lämnade hundratusentals finländare hemlandet bakom sig för att arbeta i den svenska industrin. Laura Leskinens morföräldrar var två av dem.