Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA

Aug 2, 2023

Helst vill de bara spela hockey. Kunna leva på sin sport. Bli proffs. Men än så länge behövs pengarna från jobbet på lastpallsfabriken i Vimmerby.