Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Dec 20, 2021

Stolar i böjträ Gemlas möbel­fabrik i Småland har orderböckerna fulla. Men bara för några år sedan var allt på väg att säljas som skrot efter två konkurser.