Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Apr 15, 2019

Hon fick svåra utslag, andningsbevsär och huvudvärk på jobbet. Hon misstänkte skärvätskorna, företaget nekade ansvar – men Jaana Isaksson gav sig inte.