Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


May 12, 2023

Gruvkvinnorna visste att de skulle stöta på hinder. De ville förändra arbetsvillkoren inifrån. Men motståndet kom från oväntat håll.