Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Jun 14, 2016

Claes Grimberg kommer alltid att halta. Han föll på jobbet och krossade knät och skallbenet. Akzo Nobel svarade med att sparka ut honom. Trots att det var kemijättens egna säkerhetsbrister som orsakade olyckan. Text och inläsning: Marcus Derland Foto: David Lundmark Publicerad i DA juni 2016