Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Mar 28, 2018

Tiden är på väg i kapp fantasin i science fictionklassikerna. Ska vi vara rädda eller bara fascinerade när vi ställs inför historiens kanske största tekniksprång – artificiell intelligens, AI.