Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


May 4, 2023

Thomas Erlandsson och Raoul Zetterström gillar sina maskiner. Kan och vet allt om dem. Men vilken som är bäst – Bettan eller Den stora – det gnabbas de om.