Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Oct 11, 2019

Han kom från Mongoliet, skadades allvarligt. Och försvann från landet. Han är bara en av många som mist eller nästan mist sitt liv i Sveriges nya laglösa arbetsliv.