Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Nov 13, 2018

FARLIG ÖVERTID. Svensk fordonsindustri går bättre än någonsin. Men framgången har en baksida. Det uppdrivna tempot leder till övertid och utslitna kroppar.