Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Jan 14, 2016

Vi tog bilen och körde rakt in i landet, bort mot Värmland, via Enköping och Skinnskatteberg – genom trakter som en gång var industritakter. Nu är det något annat, nu är de ett land av shopping, osäkra jobb och den ständiga frågan: Vad ska vi jobba med i framtiden?