Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Dec 9, 2020

En dag i april slog corona­n till, och den slog hårt. Men bilmekanikern Fredrik har bestämt sig – han ska ha sitt liv tillbaka.