Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Nov 17, 2021

På botten av en tank hittades två erfarna arbetare döda. Ingen vet hur de hamnat där. För Marina, som förlorade sin man, blandas sorgen med ilska mot företaget.