Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Nov 18, 2015

Dagens Arbetes granskning av den ökade stressen inom industrin har lett till enorm uppmärksamhet bland läsare, på Facebook och Twitter och i andra medier. Möt den lojale industriarbetaren som gick in i väggen, möt forskaren som visat att stressen skadar hjärnan, men lyssna också på exemplen som visar att industrin börjar ta den psykosociala arbetsmiljön på allvar.