Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Feb 11, 2016

Han jobbar jämt och träffar sina barn en gång om året. Men när arbetsgivaren sedan 15 år försökte blåsa 33-årige Zhu Xinhua, 33 år, på intjänad pension fick han nog. Det är strejkens år i Kina och kampen pågår för riktiga fack i Mittens rike. Text och inläsning: Ola Wong Publicerad i DA i februari 2015 http://da.se/2015/02/jag-kanner-mig-som-en-maskin/