Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Apr 24, 2017

Obos husfabriker ville anställa ­nyanlända men orkade inte vänta på att de skulle lära sig ­svenska. Så de tog in en egen lärare.