Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Nov 18, 2015

En ny generation robotar är på väg in i industrin. Smartare, smidigare och billigare. De tar plats bredvid dig på bandet. De tar gamla jobb – men kan de också skapa nya?