Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Dec 10, 2015

Snö, mörker och ett fruset lik. En björn som ryter med blodig käft. Deckardrottningen Åsa Larsson vet hur hon ska fånga läsarna, hennes böcker säljs över hela världen. Vi följer med henne på en resa till den barndomsstad där hon hämtar sina berättelser.