Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Mar 15, 2016

Evert skadades i ryggen - hamnade hos kronofogden Facket och arbetsgivarna startade försäkringsbolag för att anställda som skadats på jobbet snabbt och enkelt skulle få ersättning. I dag har bolaget blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som färre utslitna får del av pengarna. En av dem du möter i vår granskning är Evert Zander, vars liv rasade när han skadades i ryggen på jobbet. Text och inläsning: Anna Tiberg Publicerad i DA mars 2016 http://da.se/2016/03/afa/