Preview Mode Links will not work in preview mode

Lyssna på DA


Oct 12, 2018

VÄGVAL: Skogen ska fixa allt: klimatet, ekonomin, frilufts­livet, ekologin. Men när alla vill lägga ­beslag på den blir ingen nöjd. I en granskog ­utanför Bräcke blir konflikterna tydliga.